Dictionary

Swedish English 
Antal Amount
Beställare/Namn Client
E-postadress E-mail address
Fakturaadress Billing address
Färdigställ Complete
Företag Company
Innehåller Contains 
Kategorier Categories
Leveransadress Shipping addr.
Lägg till Add
Meddelande Message
Postadress Mailing addr.
Postnummer zip code
Pris Price (SEK)
Referens Reference
Släng Delete
Telefonnummer Phone number
Till kassan To cash
Total kostnad Total cost
Uppdatera Update
Varukorg Cart
 

Produkter

Du kan lägga till produkter i din varukorg genom att skriva in antal och sedan trycka på 'Lägg till' knappen

Böcker och rapporter

Ska jag gasa eller bromsa efter hjärnskakning Ska jag gasa eller bromsa efter hjärnskakning

HJÄRNSKAKNING är en av de vanligaste skador barn råkar ut för. De flesta barn som får hjärnskakning återgår till skolan och fritidsaktiviteter efter någon dags vila. För vissa barn kvarstår dock symtom som till exempel trötthet och huvudvärk under lång tid. Detta leder ofta till  svårigheter i skolan och på fritiden vilket kan få stora konsekvenser för inlärning och mående.

I texten beskrivs symtom och svårigheter samt konkreta förslag på åtgärder. Boken bygger på erfarenheter från psykolog, specialpedagog och fysioterapeut i mötet med barn som drabbats av hjärnskakning samt forskning. Informationen riktar sig till skolan, föräldrar och idrottsklubbar. Den kan också vara av värde för vårdcentraler och andra avdelningar som möter barn med hjärnskakning.

FAKTA:
Författare: Petra Boström, Cristina Eklund, Frida Berg
Antal sidor: 44
Pris: 60:- inkl. moms. 
ISBN: 978-91-639-9680-1
Fraktkostnad tillkommer (30 kr för ett ex)

Smakprov med några sidor ur boken:
SmakprovGasa.pdf

Pris: 60,00:- Antal:  
 
Modellprojektets rapporter Modellprojektets rapporter
De sju delrapporterna finns nu för beställning eller nedladdning på Modellprojektets hemsida.

Rapporterna finns nu även i tryckt form.

Ladda ner rapporterna här.
Pris: 0,00:- Antal:  
 
Att se sina framsteg vid förvärvad hjärnskada Att se sina framsteg vid förvärvad hjärnskada

Häftet är ett skattningsmaterial som bygger på Cristina Eklunds; specialpedagog vid Folke Bernadotte regionhabilitering i Uppsala, långa erfarenhet. Cristina har under många år träffat barn & ungdomar med förvärvad hjärnskada. I detta arbete har hon sett att barnen & ungdomarna ibland haft svårt att se sina framsteg. Det har resulterat i att Cristina arbetat fram och använt ett skattningsmaterial för att kunna utvärdera förmågor och funktioner som kan ha påverkats av skadan. 

(Att se sina framsteg finns även på engelska, klicka på länken:

 

"Recognising My Progress" - Read information in english >>)
Pris: 85,00:- Antal:  
 
Vanlig hjärnskakning - att leva med lätt traumatisk hjärnskada Vanlig hjärnskakning - att leva med lätt traumatisk hjärnskada
I skriften beskriver Sofie Wennberg hur hon skadades och hur det påverkar hennes liv. Hon ger också tips på ett antal strategier som hjälpt henne att tackla olika situationer. Ett avsnitt handlar om lätta traumatiska hjärnskador och har skrivits av Britt-Marie Stålnacke, överläkare vid Neurocentrum, Norrlands universitetssjukhus.

Pdf för fri nedladdning.
Pris: 20,00:- Antal:  
 
Att samtala Att samtala
Att samtal - med klasskamrater och syskon till barn med förvärvad hjärnskada” av Cristina Eklund är ett informationsmaterial om de vanligaste kognitiva svårigheter som ett barn eller ungdom kan få i efterloppet till en förvärvad hjärnskada. Materialet består av ett antal svårigheter presenterade med bilder tillsammans med en rubrik, allt samlat på en CD-skiva. Till materialet finns en lärarhandledning med kort information om olika svårigheter som är vanliga efter förvärvad hjärnskada, förslag på diskussionsfrågor och hur man som klasskamrat eller syskon kan hjälpa till. 


Pris: 145,00:- Antal:  
 
Många bollar i luften Att behålla glädjen i livet Många bollar i luften Att behålla glädjen i livet

Många bollar i luften Att behålla glädjen i livet är en liten skrift med igenkänningsord för dig som anhörig. Orden har tagits fram i Hjärnkrafts anhöriggrupper där människor pratat med varandra om vardagen, svårigheter de mött och vad som är viktigt i deras liv. Många av orden har förtydligats med de anhörigas egna tankar kring termernas betydelse eller vidare innebörd. 

Porto tillkommer.

Pris: 20,00:- Antal:  
 
Hur är det för dig? Hur är det för dig?

Hur är det för dig? är ett nytt samtalsmaterial som på ett enkelt och pedagogiskt sätt ger en övergripande bild av olika svårigheter som elever med förvärvad hjärnskada kan uppleva i skolan. 


Med stöd av materialet kan elev och personal tillsammans komma fram till åtgärder som gör det möjligt för eleven att utnyttja sina förmågor på bästa sätt.

Författare: Cristina Eklund, specialpedagog.

Materialet består av lärarhandledning, två elevhäften, två protokoll och två målkort.

Extra protokoll finns här för nedladdning.

Extra målkort finns här för nedladdning.

Pris: 110,00:- Antal:  
 
Varukorgen är tom
 


Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
08-447 45 30
Måndag-torsdag 10-16
Nybohovsgränd 12, 1 tr
117 63 Stockholm
info@hjarnkraft.se