Vad gör Hjärnet?

Hjärnet är ett socialt nätverk enbart för skadade medlemmar i Hjärnkraft. Deltagarna träffas, pratar, fikar eller hittar på något tillsammans.

Tanken är att ge skadade medlemmar en mötesplats för att diskutera sin situation utifrån sin speciella skadebakgrund, att byta erfarenheter när inte alla andra hör. Att ventilera och prata med andra skadade som förstår.

Hjärnet-grupperna planerar vad de ska göra med hjälp av länsföreningen. Verksamheten kan variera beroende på intressen och vilka förutsättningar som finns i gruppen och på orten. Variationsrikedomen är stor; matlagning, idrottsevenemang, muséeibesök, bowling, fiske, teater, resor, datacirklar, motion och mycket mer.

Hjärnet i korthet:
- bara för skadade Hjärnkraftare.
- skapar sociala kontakter.
- en mötesplats för erfarenhetsutbyte och stöd.
- kan öka självförtroendet och ge insikter om de egna resurserna.
- ökar Hjärnkrafts kunskaper om skadade, deras upplevelser och behov.
          
Välkommen!
Din närmaste Hjärnet-grupp hittar du om du hör av dig till Hjärnkrafts länsförening där du bor. Alla läns- och lokalföreningar hittar du här på vår webbplats under fliken "Om Hjärnkraft". Finns ingen Hjärnetgrupp där du bor? Starta en själv!
           
Broschyr om Hjärnet finns att ladda ner:
Hjärnet-broschyr A4 webb.pdf


 


Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
08-447 45 30
Måndag-torsdag 10-16
Nybohovsgränd 12, 1 tr
117 63 Stockholm
info@hjarnkraft.se