AnnonserRehab stationEtt liv som räddas ska också levas!

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft arbetar för människor med förvärvad hjärnskada och deras närstående. Vi verkar för effektiv rehabilitering, ökad kunskap och förbättrat stöd för att minimera konsekvenserna av förvärvade hjärnskador.

Vi arbetar också förebyggande och stimulerar forskning och utveckling. Vi driver nu ett projekt för att ta fram modeller för förbättringar inom åtta olika samhällsområden. Läs mer
 
Aktuellt

Halkat på en isfläck?

Du som är medlem omfattas av Hjärnkrafts kollektiva olycksförsäkring. Om du råkar ut för ett olycksfall kan du få ersättning för kostnader som läke-, tandskade- och resekostnader. Du har också möjlighet till ersättning för merkostnader. 

Läs mer om försäkringen


Bidra med din berättelse

Projektet Det outsagda mellan barn och föräldrar efterlyser berättelser från vuxna om vad som gör det lättare att prata med varandra i familjen om svåra saker.

Läs mer

Rädda folkhögskolorna

Hjälp oss att sätta press på regeringen för att rädda folkhögskolornas viktiga verksamhet. Målet är 10.000 namn. Du når uppropet och namninsamlingen genom länken skrivunder.com/funktionsrätt-folkhögskolor.


Sök anslag ur Hjärnskadefonden

Hjärnskadefonden stödjer patientnära forskning om hjärnskaderehabilitering. Ansök senast den 20 juni 2017.

Ansökningsblankett och mer info.

Utbildningsdag på Valjeviken

Den 23 mars 2017 arrangerar Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft en utbildningsdag på temat "Konsekvenser vid förvärvad hjärnskada" på Valjevikens Folkhögskola i Sölvesborg.

För mer information kontakta Per-Erik Nilsson per-erik@hjarnkraft.se eller 0704-413255.

Välkommen med din anmälan!


Starta anhöriggrupp?

Vill du starta en anhöriggrupp för närstående och anhöriga till personer med förvärvad hjärnskada. Nu finns en checklista som kan vara till hjälp i uppstartsfasen. 

Läs mer på anhörigsidan.


Utbildningsdag i Norrköping

Den 17 maj 2017 arrangerar Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft en utbildningsdag med tema "Konsekvenser vid förvärvade hjärnskador" i Norrköping med efterföljande informationsmöte.

För intresseanmälan kontakta Per-Erik Nilsson, utbildningsansvarig.

Program


Barn- och familjeläger på Mättinge

I sommar anordnar Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft ett läger för familjer där
ett barn har en förvärvad hjärnskada. Föräldrar – syskon, alla i familjen är
välkomna den 31 juli - 4 augusti 2017. 

Pdf med mer information
Anmälan direkt


Riktlinjer för återgång till skola eller aktivitet efter hjärnskakning

Hur länge ska barn och unga vila efter en hjärnskakning? Och hur bör de successivt återgå till skola eller fysisk aktivitet? I materialet Hjärnskakning, som består av fyra olika delar, finns tips på vad man ska tänka på och förslag på lämpliga aktiviteter.

Du hittar materialet i webbshoppen.


Sofie Wennberg hos Fråga doktorn

Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts styrelseledamot Sofie Wennberg intervjuades hos Fråga doktorn om hur hennes liv förändrades på bara några sekunder.

Se inslaget här


Vanlig hjärnskakning - Att leva med lätt traumatisk hjärnskada

Nytryckningen är klar av skriften som kan vara ett hjälpmedel för personer som har fått en lätt traumatisk hjärnskada, för anhöriga eller för vårdpersonal. Sofie Wennberg beskriver vilka strategier som hjälpt henne att få ett så normalt liv som möjligt.

Skriften går att ladda ner eller beställa som tryckt till självkostnadspris i webbshopen.

Läs mer eller beställ här.      

Samlad information om LSS

Lagen om stöd och service, LSS, är en rättighetslag som ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och ge full delaktighet i samhällslivet för vissa personer med omfattande funktionshinder. Nu finns samlad information om lagen och hur det går till att ansöka under Dina rättigheter.

Läs mer om LSSArkivet - tidigare publicerat

Aktiviteter, nyheter och information som tidigare varit publicerat på startsidan återfinns i arkivet

Till arkivetTidningen
Hjärnkraft är vår medlemstidning som kommer ut fyra gånger per år. 

Läs senaste numret.

Prenumerera på Hjärnkraft.

Nyheter i media
den 18 januari 2017
Patienter som lider av depression eller schizofreni har svårt att uppleva glädje i form av social samvaro eller fysisk njutning, vilket kan...
den 18 januari 2017
Ilska och aggressivitet är vanliga symtom vid flera psykiatriska sjukdomar och personlighetsstörningar. Erik Studer vid Göteborgs...
den 18 januari 2017
Traumatisk hjärnskada är den vanligaste dödsorsaken för människor under 44 år. Det är skador som uppstår efter yttre våld mot huvudet vid...
den 16 januari 2017
Snabblänk till Tierp.se Snabblänk till Samlat nyhetsarkiv Snabblänk till Webbkarta Snabblänk till Sök på webbplatsen Snabblänk till Kontakt...
Våra egna annonser
 

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
08-447 45 30
Måndag-torsdag 9-16
Nybohovsgränd 12, 1 tr
117 63 Stockholm
info@hjarnkraft.se