Annonser


Rehab station
Minneskurs vid Skarpnäcks folkhögskola
Välkommen till Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft!

Vi är en intresseorganisation för människor med förvärvad hjärnskada
och deras närstående. Hjärnkraft verkar för effektiv rehabilitering och 
för att minimera konsekvenserna av förvärvade hjärnskador.


Vi arbetar för att öka kunskapen om förvärvade hjärnskador och dess konsekvenser. Vi stöttar personer med förvärvad hjärnskada och deras närstående, arbetar förebyggande och stimulerar forskning och utveckling.

"ETT LIV SOM RÄDDAS SKA OCKSÅ LEVAS" 
 
Aktuellt

Nytt projekt beviljat av Arvsfonden

Hjärnkraft har beviljats medel från Arvsfonden till ett projekt för att ta fram Modeller för livslång, individanpassad rehabilitering, stöd och service till personer med traumatisk hjärnskada. Personskadeförbundet RTP är medsökande. Projektet kommer att drivas i samarbete med professionen och många andra organisationer och aktörer. Modeller ska utarbetas och förankras inom åtta olika samhällsområden; rehabilitering/uppföljning, försörjning, sysselsättning, stöd i boendet, stöd utanför boendet, medicinska åtgärder som inte har sin primära orsak i hjärnskadan, stödfunktioner och stöd i skolan. Projektet ska pågå i tre år. 


Utbildningsdag i Visby den 24 mars 2015

Den 24 mars 2015 bjuder vi in till en Utbildningsdag om förvärvad hjärnskada i Tjelvarkyrkan i Visby. På kvällen anordnas diskussionsafton för alla intresserade. Anmälan ska vara inne senast den 17 mars 2015.

Program med anmälan


Hjärnkraft arrangerar Barn- och familjeläger 2015

För fjärde året i rad arrangerar Hjärnkraft ett Barn- och familjeläger för familjer där ett av barnen har en förvärvad hjärnskada. Lägret kommer att vara på Mättinge kurs/fritidsgård utanför Trosa den 20-24 juli 2015.

Information om lägret finns här.


Akta huvudet bildar stiftelse

Hjärnkraft är en av grundarna till Insamlingsstiftelsen Akta huvudet. Stiftelsen har nu lämnat in ansökan om registrering till Länsstyrelsen i Stockholms län. Stiftelsens ändamål är att främja antivåldsarbetet i Akta huvudet som verkar för att minska förekomsten och konsekvensen av fysiskt våld. Den stödjer också det pågående Arvsfondsprojektet Akta huvudet Väst. Hjärnkraft drev under 2009-2013 Akta huvudet med stöd av Arvsfonden


Vanlig hjärnskakning - Att leva med lätt traumatisk hjärnskada

Nu finns en ny skrift som kan vara ett hjälpmedel för personer som har fått en lätt traumatisk hjärnskada, för anhöriga eller för vårdpersonal. Sofie Wennberg beskriver vilka strategier som hjälpt henne att få ett så normalt liv som möjligt.

Skriften går att ladda ner eller beställa som tryckt till självkostnadspris i webbshopen.

Läs mer eller beställ här.


Hur är det för dig?

Specialpedagogen Cristina Eklunds nya material som kan underlätta för elever med förvärvad hjärnskada är ute nu. Hur är det för dig? är ett helt nytt samtalsmaterial som på ett enkelt och pedagogiskt sätt ger en övergripande bild av olika svårigheter som barn med förvärvad hjärnskada kan uppleva i skolan.

Läs mer och beställ materialet.


 

Skadan ledde till en ny personlighet

Tendens i P1 har intervjuat Lars-Åke Nilsson medlem i Hjärnkraft, om hans nya liv efter en motorcykelolycka

Lyssna på programmet 29 min.


Hjärnskaderehabilitering i Sverige kartlagd

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft och Personskadeförbundet RTP kan nu presentera sina rapporter. De kompletterar och förstärker i stort de slutsatser som Socialstyrelsen presenterar i sin rapport "Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada", som publicerades i december.

Kartläggningarna finns här


Hjärnskadeforum 2013. Se konferensen via UR Play

Hjärnskadeforum - hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden
Första dagens föreläsningar finns på UR Play. De handlar om hjärnans anpassningsförmåga, kartläggningar, eftervård respektive vårdkedjan, ett värdigt liv, livet efter skadan och kostnader.

Läs mer om respektive föreläsning och se konferenser här:

Länk till föreläsningarna.


Tidningen
Hjärnkraft är vår medlemstidning som kommer ut fyra gånger per år. 

Läs senaste numret.

Prenumerera på Hjärnkraft.

Nyheter i media
den 24 februari 2015
...folkhögskola i Sundbyvik. Skolan, som tar emot elever med förvärvade hjärnskador, går enligt ägaren med miljonunderskott och utan bidrag från...
den 22 februari 2015
...2011. Särskolan är till för barn med utvecklingsstörning, eller en grav förvärvad hjärnskada. Barn med autism ska bara tas emot i särskolan om de...
den 15 februari 2015
...varierande som funktionsnedsättningarna. En elev med synnedsättning eller förvärvad hjärnskada behöver något annat än en elev med Aspergers syndrom.
den 12 februari 2015
Regionstyrelsen föreslås nämligen avslå Folkhögskolan har 19 elever med förvärvade hjärnskador. Enligt ägaren, den ideella stiftelsen Valjeviken,
Våra egna annonser

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
08-447 45 30
Måndag-torsdag 9-16
Nybohovsgränd 12, 1 tr
117 63 Stockholm
info@hjarnkraft.se