Annonser


Rehab station
Minneskurs vid Skarpnäcks folkhögskola
Välkommen till Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft!

Vi är en intresseorganisation för människor med förvärvad hjärnskada
och deras närstående. Hjärnkraft verkar för effektiv rehabilitering och 
för att minimera konsekvenserna av förvärvade hjärnskador.


Vi arbetar för att öka kunskapen om förvärvade hjärnskador och dess konsekvenser. Vi stöttar personer med förvärvad hjärnskada och deras närstående, arbetar förebyggande och stimulerar forskning och utveckling.

"ETT LIV SOM RÄDDAS SKA OCKSÅ LEVAS" 
 
Aktuellt

Inbjudan till välgörenhetskonsert med
Jessica Falk till förmån för Hjärnskadefonden

På Hjärnskadedagen den 26 oktober kl. 19:00 arrangerar Hjärnkraft en konsert med vår ambassadör Jessica Falk till förmån för Hjärnskadefonden. Mellan musikinslagen berättar Jessica om sin resa som mamma och anhörig efter dotterns fallolycka.

Här kan du läsa mer om Jessica Falk.

Var: St Johannes kyrka, Johannesg. 21 i Stockholm.
Pris: 200 kr. Hela beloppet går oavkortat till
Hjärnskadefonden.
Förköp: I webbshoppen under biljetter.

För mer information ring Wellamo på kansliet
tel 08-447 45 36 (må - tor, kl 9 - 16).

Inbjudan konsert 2015.pdf

Varmt välkommen!Det outsagda mellan barn och föräldrar

Det outsagda mellan barn och föräldrar är ett projekt som vänder sig till familjer där det finns barn mellan 4 och 12 år med funktionsnedsättning. Projektet handlar om tankar och känslor som barn och föräldrar kan ha svårt att säga till varandra. Tankar som kan vara svåra att uttrycka - men som kanske borde sägas.

Handikappförbunden som driver projektet  kommer att bygga upp en webbplats med film, ljud, text och bild om det som barn och föräldrar berättat. Läs mer om projektet i Föräldrakrafts artikel.

För att få ta del av så mångas tankar och erfarenheter som möjligt hoppas vi att du vill besvara en enkät. Dina svar är värdefulla i projektets arbete. Dina svar är anonyma.

Till enkäten:


Jessica Falk var gäst i Radio P4 den 4 mars

 Artisten, låtskrivaren och föreläsaren Jessica Falk är mor till en 12-årig flicka med traumatisk hjärnskada och medlem i Hjärnkraft. Som vår första "ambassadör" sprider hon kunskap om Hjärnkraft vid sina offentliga framträdanden. I december 2014 släppte hon albumet "Just do it" och den 25 februari singeln "There's Always love", som handlar om hur livet kan bli när ens barn skadas.
Ambassadör


Nytt projekt beviljat av Arvsfonden

Hjärnkraft har beviljats medel från Arvsfonden till ett projekt för att ta fram Modeller för livslång, individanpassad rehabilitering, stöd och service till personer med traumatisk hjärnskada. Personskadeförbundet RTP är medsökande. Projektet kommer att drivas i samarbete med professionen och många andra organisationer och aktörer. Modeller ska utarbetas och förankras inom åtta olika samhällsområden; rehabilitering/uppföljning, försörjning, sysselsättning, stöd i boendet, stöd utanför boendet, medicinska åtgärder som inte har sin primära orsak i hjärnskadan, stödfunktioner och stöd i skolan. Projektet ska pågå i tre år. 


Utbildningsdag i Östersund den 22 september 2015

Den 22 september 2015 bjuder vi in till Utbildningsdag om förvärvad hjärnskada i Östersund. På kvällen anordnas diskussionsafton för alla intresserade. Anmälan ska vara inne senast den 15 september 2015.

Program med anmälan


Akta huvudet bildar stiftelse

Hjärnkraft är en av grundarna till Insamlingsstiftelsen Akta huvudet. Stiftelsen har nu lämnat in ansökan om registrering till Länsstyrelsen i Stockholms län. Stiftelsens ändamål är att främja antivåldsarbetet i Akta huvudet som verkar för att minska förekomsten och konsekvensen av fysiskt våld. Den stödjer också det pågående Arvsfondsprojektet Akta huvudet Väst. Hjärnkraft drev under 2009-2013 Akta huvudet med stöd av Arvsfonden


Vanlig hjärnskakning - Att leva med lätt traumatisk hjärnskada

Nu finns en ny skrift som kan vara ett hjälpmedel för personer som har fått en lätt traumatisk hjärnskada, för anhöriga eller för vårdpersonal. Sofie Wennberg beskriver vilka strategier som hjälpt henne att få ett så normalt liv som möjligt.

Skriften går att ladda ner eller beställa som tryckt till självkostnadspris i webbshopen.

Läs mer eller beställ här.


Hur är det för dig?

Specialpedagogen Cristina Eklunds nya material som kan underlätta för elever med förvärvad hjärnskada är ute nu. Hur är det för dig? är ett helt nytt samtalsmaterial som på ett enkelt och pedagogiskt sätt ger en övergripande bild av olika svårigheter som barn med förvärvad hjärnskada kan uppleva i skolan.

Läs mer och beställ materialet.


 

Skadan ledde till en ny personlighet

Tendens i P1 har intervjuat Lars-Åke Nilsson medlem i Hjärnkraft, om hans nya liv efter en motorcykelolycka

Lyssna på programmet 29 min.


Hjärnskaderehabilitering i Sverige kartlagd

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft och Personskadeförbundet RTP kan nu presentera sina rapporter. De kompletterar och förstärker i stort de slutsatser som Socialstyrelsen presenterar i sin rapport "Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada", som publicerades i december.

Kartläggningarna finns här


Hjärnskadeforum 2013. Se konferensen via UR Play

Hjärnskadeforum - hjärnskaderehabilitering idag och i framtiden
Första dagens föreläsningar finns på UR Play. De handlar om hjärnans anpassningsförmåga, kartläggningar, eftervård respektive vårdkedjan, ett värdigt liv, livet efter skadan och kostnader.

Läs mer om respektive föreläsning och se konferenser här:

Länk till föreläsningarna.


Tidningen
Hjärnkraft är vår medlemstidning som kommer ut fyra gånger per år. 

Läs senaste numret.

Prenumerera på Hjärnkraft.

Nyheter i media
den 23 september 2015
"Regeringen stryper den personliga assistansen" Regeringsdeklarationen om delaktighet i samhället framstår som tomma ord när regeringen samtidigt...
den 14 september 2015
Bötfäll tacklingar som ger hjärnskador Yelverton Tegner, ordförande i svensk ishockeys läkarförening och professor vid Luleå tekniska universitet,
den 4 september 2015
Personlig assistans på Gotland kan privatiseras Socialförvaltningen vill att privata företag ska sköta all personlig assistans eftersom det leder...
den 2 september 2015
Socialstyrelsens rapport Kartläggning och analys av vissa insatser i LSS - Tilläggsuppdrag avseende insatsen personlig assistans är svar på ett...
Våra egna annonser

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
08-447 45 30
Måndag-torsdag 9-16
Nybohovsgränd 12, 1 tr
117 63 Stockholm
info@hjarnkraft.se